ضوابط طراحی راه پله گرد (قسمت اول)

طراحی راه پله گرد با توجه به انواع آن، از استاندارد ابعادی مشخصی پیروی می نماید. به طور مثال در صورت طراحی راه پله گرد دو محور ورق، حداقل ابعاد شعاع داخلی پله نباید کمتر از ۵۵ سانتی متر باشد. همچنین وزن پله در ارتفاع یک متر معمولا ۱۰۰ کیلوگرم می باشد. اما در نهایت تمامی راه پله های گرد از استاندارد و ضوابط مشخص در طراحی و ساخت پیروی می نمایند. که در ادامه قصد داریم شما را با ضوابط طراحی راه پله گرد، بیشتر آشنا کنیم.

 

ضوابط راه پله گرد (قسمت اول)

ارتفاع استاندارد در طراحی راه پله گرد

قطعا هرچه ارتفاع طبقات بیشتر باشد، به پله های بیشتری برای رسیدن به طبقه بعدی نیاز است. از طرفی هرچه ارتفاع طبقات کمتر باشد، نیاز به پله های کمتری می باشد. از طرفی ارتفاع هر پله با توجه به کاربری محیط متفاوت است. به طور مثال در محیط هایی با کاربری مسکونی ارتفاع هر پله در راه پله گرد ۱۶ تا ۲۰ سانتی متر است. از طرفی این ارتفاع در بیمارستان ها و مکان های عمومی، ۱۵ تا ۱۷ سانتی متر می باشد.

کف پله های استاندارد در راه پله گرد

یکی از مهمترین ضوابط در طراحی راه پله های گرد، توجه به کف پله ها است. از آنجایی که معمولا در راه پله های گرد، عرض کف پله ممکن است در دو انتهای کف پله متغیر باشد، میانگین آن را مشخص خواهیم نمود. طول کف پله ها در راه پله های گرد باید حدود ۳۰ سانتی متر بدون در نظر گرفتن دماغه پله باشد. تنها در صورتی که تعداد پله های پشت سرهم کمتر از ۸ پله باشد، می توان طول کف پله را از ۳۳ سانتی متر بیشتر در نظر گرفت.  در صورتی که بیش از ۸ پله به صورت متوالی قرار گرفته باشند، طول کف پله نباید از ۳۲ تا ۳۳ سانتی متر بیشتر شود.

 

سایر بخش ها:

ضوابط طراحی راه پله گرد (قسمت چهارم)

ضوابط طراحی راه پله گرد (قسمت سوم)

ضوابط طراحی راه پله گرد (قسمت دوم)

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *