تیر ۲۰, ۱۴۰۰

فضای زیرپله

از زیرپله چگونه استفاده کنیم؟(قسمت سوم)

کمبود فضای کمدها و قفسه های نگهداری از وسایل می تواند یکی از دغدغه های خانواده ها محسوب شود. این مشکل در خانه های کوچک تر و یا فضای کمتر، به دغدغه ای جدی تر تبدیل می شود. فضای زیر پله، از جمله فضاهای بدون کاربری محسوب می شوند. این محتوا به منظور آشنایی با نحوه استفاده از فضای زیر پله، نگارش شده است. ... ادامه مطلب