شرایط الزامی جهت طراحی پله فرار (اضطرار)

از آنجایی که پله فرار (اضطرار) یکی از المان های بسیار اضطراری و مورد استفاده در مواقع خطرناک است. توجه به ضوابط آتش نشانی و تمامی ایمنی های مقررات ملی ساختمان، در طراحی و ساخت آن ها لحاظ شده است. بنابراین هنگام طراحی پله فرار باید کاملا مطابق با مقررات و شرایط لحاظ شده اقدام نمود. در ادامه قصد داریم شما را با شرایط الزامی جهت طراحی پله فرار (اضطرار)، بیشتر آشنا کنیم.

شرایط الزامی جهت طراحی پله فرار

شرایط طراحی پله فرار (اضطرار)

  • این پله ها باید در قسمتی از ساختمان احداث شوند که، بیش از یک جهت آن ها فضای باز وجود داشته باشد.
  • یکی از اضلاع پله فرار باید به گونه ای قرار گرفته باشد که، بیشتر از ۵۰ درصد فضای مقابل آن، فضای باز باشد.
  • دیوار و پنجره هایی که در مجاورت پله فرار (اضطرار) قرار گرفته اند باید از مقاومت کافی و عایق حرارتی برخوردار باشند.
  • پلکان های خارجی باید به گونه ای طراحی شوند که، در هیچ شرایطی موجب وحشت افراد در حال فرار نشود. به همین دلیل نیاز است تا برای این پله ها در ساختمان های بالای ۱۱ متر از دیوارهای بدون دید تا ارتفاع ۱۲۰ سانتی متر استفاده شود. همچنین در ساختمان هایی که ارتفاع پله های فرار کمتر از ۱۱ متر است، اجرای این دیوارها تا ارتفاع ۷۵ سانتی متری الزامی است.
  • مسقف طراحی نمودن پلکان ها، یکی از الزامات طراحی پله فرار است.
  • پله های فرار باید به گونه ای طراحی شوند که، افراد بدون هیچ مانع و خطری بتوانند با سرعت مسیر را طی نموده و به سطح زمین برسند.
  • کف پله ها باید با استفاده از ورق های آجدار ساخته شود، تا از لغزش و سرخوردن احتمالی افراد در حال فرار به طور کامل جلوگیری شود.
  • مصالح مورد استفاده در ساخت پله های فرار باید در برابر حریق از مقاومت کافی برخوردار باشد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.