مزایای استفاده از پله اسپیرال در طراحی داخلی

مزایای پله اسپیرال

مزایای استفاده از پله اسپیرال در طراحی داخلی

معمولا پله هایی که به صورت نیم دایره و یا گرد طراحی شده باشند، را پله اسپیرال می نامند. این راه پله ها امروزه در تمامی طراحی ها به خصوص طراحی فضاهای داخلی به وفور استفاده می شود. این محتوا به منظور آشنایی با مزایای استفاده از پله اسپیرال در طراحی داخلی، نگارش شده است. ... ادامه مطلب