فضای زیرپله

زیر پله قسمت دهم

از زیر پله چگونه استفاده کنیم (قسمت دهم)

همانطور که در بخش هایی قبلی به آن اشاره شد، با توجه به نیازهای فضا می توان کاربری های متفاوتی را برای فضای زیر پله طراحی و تعریف نمود. فقط کافی است فضاهای مورد نیاز خانه بشناسید و سپس از ایده های جذاب و خاص برای تعریف فضای مورد نیاز در زیر پله استفاده نمایید. این محتوا به منظور آشنایی با نحوه استفاده از فضای زیر پله، نگارش شده است. ... ادامه مطلب
زیر پله

از زیر پله چگونه استفاده کنیم (قسمت نهم)

در بسیاری از خانه ها فضای کافی برای تعریف فضاها وجود دارد. به همین دلیل در صورت نیاز به اتاق کار، اتاق مطالعه و ... به راحتی می توان فضایی مشخص و با متراژ مناسب برای آن طراحی نمود. به همین دلیل است که معمولا در آن به فضای زیر پله اهمیتی داده نمیشود. این محتوا به منظور آشنایی با نحوه استفاده از فضای زیر پله، نگارش شده است. ... ادامه مطلب
زیر پله قسمت هشتم

از زیر پله چگونه استفاده کنیم (قسمت هشتم)

در بسیاری از طراحی ها، برای فضای زیر پله کاربری خاصی طراحی نمیشود. به همین دلیل معمولا از این فضا به عنوان یک فضای پرت در خانه نام برده میشود. اگر شما در خانه ای زندگی می کنید که به صورت دوبلکس طراحی شده است، می توانید از این فضا به بهترین نحو استفاده نمایید. این محتوا به منظور آشنایی با نحوه استفاده از فضای زیر پله، نگارش شده است. ... ادامه مطلب
فضای زیر پله

از زیر پله چگونه استفاده کنیم (قسمت هفتم)

زیر پله ها از جمله فضاهایی هستند که شاید در ابتدای طراحی به خصوص در خانه های بزرگ، به آن ها اهمیتی داده نشود. زیرا در خانه های بزرگ طراحان به دلیل وسعت زیر بنا، کاملا دست و دلبازانه فضاهای مختلف را طراحی می نمایند. این محتوا به منظور آشنایی با نحوه استفاده از فضای زیر پله، نگارش شده است. ... ادامه مطلب