رسول یوسفان

زیر پله

از زیر پله چگونه استفاده کنیم (قسمت پنجم)

در برخی از مواقع ممکن است برای ورودی خانه ها، فضایی مجزا طراحی نشده باشد. در این صورت معمولا افراد پس از ورود به منزل محل مناسبی برای قرار دادن لباس هایشان ندارند. در این صورت مجبور هستند کمدی در ورودی خانه قرار دهند تا، مهمانان پس از ورود لباسهای خودشان را آنجا قرار دهند. این محتوا به منظور آشنایی با نحوه استفاده از فضای زیر پله، نگارش شده است. ... ادامه مطلب