شهریور ۲۱, ۱۴۰۰

زیر پله قسمت دهم

از زیر پله چگونه استفاده کنیم (قسمت دهم)

همانطور که در بخش هایی قبلی به آن اشاره شد، با توجه به نیازهای فضا می توان کاربری های متفاوتی را برای فضای زیر پله طراحی و تعریف نمود. فقط کافی است فضاهای مورد نیاز خانه بشناسید و سپس از ایده های جذاب و خاص برای تعریف فضای مورد نیاز در زیر پله استفاده نمایید. این محتوا به منظور آشنایی با نحوه استفاده از فضای زیر پله، نگارش شده است. ... ادامه مطلب